Ekzerco 12.1

El La bona lingvo
Revizio de 19:55, 23 Jan. 2020 fare de Renato (Diskuto | kontribuoj)

(malsamoj) ← Antaŭa versio | Rigardi nunan version (malsamoj) | Sekva versio → (malsamoj)
Iri al: navigado, serĉi


Bonvolu tralegi nur la ĉi-sekvajn alinaojnde la angla originalo kaj kompari ilin kun la traduko rilate al la komencaj grandj literoj. Vi vidos ke en la angla ili abundas.

Chapter 2

Barbarossa

The most surprising thing about the German invasion of the Soviet Union on 22 June 1941 was that it was a surprise to anyone.

Kio estis plej surpriza pri la germana invado de Soveta Unio, la 22-an de junio 1941, estis ke ĝi ne surprizis iun ajn.

Operation Barbarossa had been in the works for many months, and by the eve of the invasion a vast quantity of soldiers, vehicles, aircraft and other equipment had been moved up to the border separating the Soviet Union from the German Reich. This was not a big secret, and Stalin had been receiving a steady stream of reports from his intelligence services confirming that a German invasion was about to happen.

Jam de multaj monatoj oni estis planinta Agadon Barbarossa, kaj je la vespero antaŭ la invado, oni lokis ĉe la landlimon inter Soveta Unio kaj la germana Regno vastan aron da militistoj, veturiloj, aviadiloj kaj aliaj iloj. Ĉi tio ne estis granda sekreto, ĉar Stalin estis ricevanta daŭran fluon de raportoj de siaj informoservoj, kiuj konfirmis ke la germana invado estis okazonta.


More than three weeks before the Wehrmacht launched its attack, Soviet super-spy Richard Sorge sent on a report from Tokyo, where he had become a trusted adviser to a German diplomat. According to what Sorge had learned from his source, there was a 95 per cent chance that war between Nazi Germany and Soviet Russia was imminent. Stalin chose to ignore the message and characterised Sorge as a lying ‘shit who has set himself up with some small factories and brothels in Japan’. But it turned out that Sorge’s intelligence was accurate.

Pli ol tri semajnojn antaŭ la atako de la germana armeo (Wehrmacht), la eminenta soveta spiono Richard Sorge [riĥard zorge] sendis raporton el Tokio, kie li fariĝis fidinda konsilisto al germana diplomato. Laŭ tio, kion Sorge eksciis de sia informofonto, estis 95 elcentoj da ŝanĉoj ke milito inter nazia Germanujo kaj soveta Rusujo baldaŭ estis okazonta. Stalin elektis ignori ĉi tiun sciigon nominte Sorge-n mensoga ‘fekulo, kiu starigis sin kun kelkaj etaj fabrikoj kaj prostituejoj en Japanujo’.1 Tamen la rezulto pravigis la informon de Sorge.

Hitler had never concealed his hatred of the Soviet Union. He wrote about it in Mein Kampf and spoke about it quite openly. The Soviets had been keenly aware of the possibility of war with Nazi Germany, which is why they supported anti-fascist causes during most of the 1930s. It was obvious to all that the German fascists in power were going to represent a serious threat to the Soviet Union.

Hitler neniam kaŝis sian malamon kontraŭ Soveta Unio. Li skribis pri tio en ‘Mia batalo’ (Mein Kampf) kaj parolis pri tio sufiĉe malkaŝe. La sovetoj tute konsciis pri la ebla milito kun nazia Germanujo, tial ili subtenis kontraŭ-faŝismajn aferojn dum la plejparto de la 1930-aj jaroj. Evidentis al ĉiuj ,ke la regantaj germanaj faŝistoj estiĝos grava minaco al Soveta Unio.

But after failing to reach an agreement with the Western powers to ensure the collective security of all the countries which were threatened by Nazi Germany, Stalin did a stunning turnaround and made a deal in August 1939 to prevent a German invasion of the Soviet Union. To the Germans, the Hitler–Stalin Pact meant that they would be essentially unopposed in their drive through Poland (except by the much-inferior Polish armed forces, which put up a determined though futile resistance). The Germans would also face no problem from their eastern neighbour when they turned their armies to the west in early 1940, conquering Denmark, Norway, the Netherlands, Belgium, Lŭemburg and finally France.

Sed post kiam li malsukcesis interkonsenti kun la okcidentaj potencoj por certigi la komunan sekurecon de ĉiuj landoj minacataj de nazia Germanujo, Stalin surprize ekturniĝis, farante interkonsenton en aŭgusto 1939 por malhelpi germanan invadon de Soveta Unio. Por la germanoj, la interkonsento inter Hitler kaj Stalin signifis ke ili povus antaŭeniri plejparte senopone tra Pollando (krom de la multe pli malbonaj polaj militfortoj, kiu prezentis insistan sed vantan kontraŭstaron). La germanoj ankaŭ ne alfrontis opozicion de sia orienta najbaro kiam ili turnis siajn armeojn okcidenten komence de 1940, konkerante Danlandon, Norvegujon,Luksemburgon kaj fine Francujon.