Ekzerco 2.7.1.1.

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉi


Ekzerco 2.7.1.

Traduku al via nacia lingvo

Unu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil

Unua, dua, tria, kvara, kvina, sesa, sepa, oka, naŭa, deka, centa, mila

Unue, due, trie, kvare, kvine, sese, sepe, oke, naŭe, deke, cente, mile

Unuo, duo, trio, kvaro, kvino, seso, sepo, oko, naŭo, deko, cento, milo

Unuoble, duoble, trioble, kvaroble, kvinoble....dekoble, centoble, miloble

Duono, triono, kvarono, kvinono, sesono, sepono, okono, naŭono, dekono, centono, milono

Unuope, duope, triope, kvarope, kvinope, sesope, sepope, okope, naŭope, dekope, centope, milope

Po unu, po du, po tri, po kvar, po kvin, ....po dek, po cent, po mil