Ekzerco 7.1.

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉi


Bonvolu atente legi ĉi tiujn ekzemplojn de frazoj kun tabel-vortoj el la Fundamento kaj meti la ĝustan vorton je la loko de .... Foje pli ol unu respondo estas ĝusta. Traduku poste al via gepatra ligvo

 • … kuraĝas rajdi sur leono?
 • ….n Dio kreis en la sesa tago?
 • …n daton ni havas hodiaŭ?
 • Ĉar ... amas ordinare personon, … estas simila al li, tial ... ĉi patrino varmege amis sian pli maljunan filinon, kaj en ... sama tempo ŝi havis teruran malamon kontraŭ la pli juna.
 • Unue mi redonas al vi la monon, ...un vi pruntis al mi; due mi dankas vin por la prunto; trie mi petas vin ankaŭ poste prunti al mi, ...m mi bezonos monon.
 • Por ... tago mi ricevas kvin frankojn, sed por la hodiaŭa tago mi ricevis duoblan pagon, t. e. (= ... estas) dek frankojn.
 • Kvar metroj da ... ĉi ŝtofo kostas naŭ frankojn; tial du metroj kostas kvar  kaj duonon frankojn (aŭ da frankoj).
 • ... ĉi du amikoj promenas ĉiam duope.
 • Kvinope ili sin ĵetis sur min, sed mi venkis ĉiujn kvin atakantojn.
 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ... el la infanoj mi donis po tri pomoj.
 • ... ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ... tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj.
 • En unu tago, ...m ŝi estis apud ... fonto, venis al ŝi malriĉa virino, .petis ŝin...
 • ...m la bona virino trankviligis sian soifon, ŝi diris al la knabino: “Vi estas tiel bela, tiel bona kaj tiel honesta, ke mi devas fari al vi donacon” (ĉar ... ĉi estis feino, .prenis sur sin la formon de malriĉa vilaĝa virino, por vidi, ...el granda estos la ĝentileco de ... ĉi juna knabino). “Mi faras al vi donacon,” daŭrigis la feino, “ke ĉe ... vorto, ...un vi diros, el via buŝo eliros aŭ floro aŭ multekosta ŝtono.”
 • ...e estas la knaboj? ― Ili estas en la ĝardeno.
 • ...e estas la knabinoj? ― Ili ankaŭ estas en la ĝardeno.
 • ...e estas la tranĉiloj? ― Ili kuŝas sur la tablo.
 • ...m oni estas riĉa (aŭ riĉaj), oni havas multajn amikojn.
 • ...m ... ĉi bela knabino venis domen, ŝia patrino insultis ŝin, ...al ŝi revenis tiel malfrue de la fonto. “Pardonu al mi, patrino,” diris la malfeliĉa knabino, “ke mi restis tiel longe”. Kaj ...m ŝi parolis tiujn ĉi vortojn, elsaltis el ŝia buŝo tri rozoj, tri perloj kaj tri grandaj diamantoj. “...on mi vidas!” diris ŝia patrino kun grandega miro. “Ŝajnas al mi, ke el ŝia buŝo elsaltas perloj kaj diamantoj! De ...o ... ĉi venas, mia filino?” (... ĉi estis la unua fojo, ke ŝi nomis ŝin sia filino). La malfeliĉa infano rakontis al ŝi naive ĉion, ...o okazis al ŝi, kaj, dum ŝi parolis, elfalis el ŝia buŝo multego da diamantoj. “Se estas tiel,” diris la patrino, “mi devas tien sendi mian filinon. Marinjo, rigardu, ...o eliras el la buŝo de via fratino, ...m ŝi parolas; ĉu ne estus al vi agrable havi tian saman kapablon?
 • Mi zorgas pri ŝi tiel, ...el mi zorgas pri mi mem; sed ŝi mem tute ne zorgas pri si kaj tute sin ne gardas.
 • Mi ĝin ankoraŭ ne serĉis; ...m mi finos mian laboron, mi serĉos mian horloĝon, sed mi timas, ke mi ĝin jam ne trovos.
 • ...m mi venis al li, li dormis; sed mi lin vekis.
 • ...al vi ne respondas al mi?
 • La filo de la reĝo, .revenis de ĉaso, ŝin renkontis; kaj, vidante, ke ŝi estas tiel bela, li demandis ŝin, ...on ŝi faras tie ĉi tute sola kaj pro ...o ŝi ploras.
 • ...m  Nikodemo batas Jozefon, tiam Nikodemo estas la batanto kaj Jozefo estas la batato.
 • La reĝido, .vidis, ke el ŝia buŝo eliris kelke da perloj kaj kelke da diamantoj, petis ŝin, ke ŝi diru al li, de ...e ... ĉi venas. Ŝi rakontis al li sian tutan aventuron. La reĝido konsideris, ke tia kapablo havas pli grandan indon, ol ĉio, ...on oni povus doni dote al alia fraŭlino, forkondu...s ŝin al la palaco de sia patro, la reĝo, ...e li edziĝis je ŝi.
 • La artikolo „la” estas uzata tiam, ...m ni parolas pri personoj aŭ objektoj konataj. Ĝia uzado estas tia sama ...el en la aliaj lingvoj. La personoj, ...uj ne komprenas la uzadon de la artikolo (ekzemple rusoj aŭ poloj, ...uj ne scias alian lingvon krom sia propra), povas en la unua tempo tute ne uzi la artikolon, ĉar ĝi estas oportuna sed ne necesa.
 • Se ni bezonas uzi prepozicion kaj la senco ne montras al ni, ...an prepozicion uzi, tiam ni povas uzi la komunan prepozicion „je”.
 • .okupas sin je meĥaniko, estas meĥani...sto, kaj .okupas sin je ĥemio, estas ĥemiisto.
 • Li estas tiel dika, ke li ne povas trairi tra nia mallarĝa pordo.
 • La nokto estis tiel malluma, ke ni nenion povis vidi eĉ antaŭ nia nazo.
 • ... ĉi malfreŝa pano estas malmola, ...el ŝtono.
 • Li sentis sin tiel malfeliĉa, ke li malbenis la tagon, en .li estis nas...ta.
 • Ni forte malestimas tiun ĉi malnoblan homon.
 • La tranĉilo estis tiel malakra, ke mi ne povis tranĉi per ĝi la viandon kaj mi devis uzi mian poŝan tranĉilon.
 • Hodiaŭ estas bela frosta vetero, tial mi prenos miajn glitilojn kaj iros gliti.
 • Ĉiuj parencoj de mia edzino estas miaj boparencoj ...
 • Ĉiuj loĝantoj de regno estas regnanoj.
 • ... ĉi estis jam ne simpla pluvo, sed pluvego.
 • Skatolo, en .oni tenas plumojn, estas plumujo, kaj bastoneto, sur .oni tenas plumon por skribado, estas plumingo.
 • Ni ĉiuj kunvenis, por priparoli tre gravan aferon; sed ni ne povis atingi ian rezultaton, kaj ni disiris.