En: C

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉi


call for = alvoki
campaign = kampanjo 1
cap and trade = komerco pri sub-limaj ellasitaĵoj/neuzitaj eligojrajtoj/neuzitaj malpurig-rajtoj
cardigan = lan-jako, trik-jako, trikita jako
car pooling = kunveturado
caretaker (prime minister etc) = dumtempa
carol = kristnaska kanto, religia festokanto
Carr Center at the Kennedy School of Government at Harvard = Centro Carr ĉe la Fakultato Kennedy pri Regado en Harvard
ceasefire = batal-halto, batal-paŭzo, paf-haltigo, pafo-paŭzo
centella = centelo
chain of command = armeaj estro-niveloj
chair = prezidanto
chair (a meeting), preside over (a meeting) = prezidi (kunvenon)
chaired by, under the chairmanship of = sub prezido de
Chanchellor of the University = rektoro
chapelain = kapelano, pastoro
charge = komisii (instancon plenumi iun taskon)
chargé d’affaires = aferŝarĝito
charge, task, mandate = komisio
chart = skemo, grafikaĵo
charter = ĉarto
cashewnut = akaĵuo
cheerleader = huraist(in)o
cheers! = je via sano!
cream cheese = ŝmir-fromaĝo
Chicago Council on Foreign Relations = Ŝikaga Konsilantaro pri Eksterlandaj Rilatoj
chip = (en la senco de defalaĵo pro fajlado aŭ simila agado) defalaĵo
chronology = sinsekvo de eventoj, tempomezurado (laŭ la kunteksto)
circumstance = cirkonstanco
CIA - Central Intelligence Agency = Centra Inform-akira Agentejo, usona spiona servo
civil disobedience = civila malobeo
civil society = civila socio
click and collect = alkalaku kaj prenu
click and receive = alklaku kaj ricevu
client state = protektata ŝtato
clinic = kurac-ej-o
o'clock = precize
close call = apenaŭa evito de misfortuno, apenaŭa eskapo
close-up photo = deproksima foto
closing meeting, formal closing = olena fermo (de kongreso)
cluster = amso, grapolo, (en la situacio de virus-infektoj)infektejo<br? cluster bomb = grapol-bombo, ŝpruc-bombo
coalition = koalicio, alianco,
coca cola = kolao
coke = kolao
cola = kolao
collaborator = kunlaboranto
college = universitato
collusion = kunlaboro (malica)
come on = (multegaj sencoj laŭ la kunteksto) Bonvolu, ek!, venu!
commission = komisiono
commissioner = komisionestro, komisiito
commissioner for… = komisiito pri
Committee of UEA, UEA Board = Komitato de UEA
commodity = varo, amas-varo, (laŭ la kunteksto kaj en la plurala formo: 'commodities') krudmaterialoj kaj agrtikulturaj produktaĵoj
commoditization = amasvariĝo
commodity exchange = vara borso; komerca borso
commodity futures trader = negocisto de vara merkato fikse tempa
communiqué = komuniko
commuter = pendol(vojaĝ)anto, hejm-laborej-pendolanto
complaint (legal) = plendo
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty = Inkluziva Traktato pri Malpermeso de Nukleaj Provoj
computer-assisted translation = komputile helpata tradukado
concentration camp = koncentrejo
concern (en la senco de maltrankviligi) = maltrankviligi
confidence building measures = fidokreaj rimedoj
Congress = Parlamento
Congress scrutiny = Parlamenta ekzameno
congress building, congress centre kongresejo
Congress Committee, Local Kongresa Komitato, Loka
Congress Handbook Kongresa Libro
congress participants kongresanoj
congress, conference, convention kongreso
consecutive interpretation = konsekutiva interpretado
conservative = konservema, konserva
constitution = konstitucio, baza leĝo
constitution, articles of incorporation = statuto
constructed language = planlingvo
Consultative Commission on Education = Konsulta Komisiono pri Edukado
consultative relations, consultative status = konsultaj rilatoj
contract = kontrakto, interkonsento
contractor = provizora dungito
controverse = polemiko
corner (around the --) = preter la angulo, ĉirkaŭ la angulo, post la angulo, trans la angulo, malantaŭ la angulo
council = konsilantaro
Council of Europe = Konsilantaro de Eŭropo
Council of Ministers = Ministra Konsilantaro
Council of the European Union = Konsilantaro de la Eŭropa Unio
Counter-Terrorism Committee = Kontraŭterorisma Komitato
country = lando
county = distrikto
cool = adj (slightly cold) malvarmeta, (cold) malvarma; (great, excellent) bonega, (interesting) interes(eg)a, (fun) amuz(eg)a, (youth slang for excellent, awesome) mojosauz, (OK, good) bona, en ordo, (brilliant) brila, (wonderful) mirinda, (popular) populara, (trendy) laŭmoda, (socially accepted) socie akceptata, (calm) kvieta, senzorga, trankvila, (confident) memfida, aplomba, (acceptable) akceptebla, (new youth slang) mojosa; (something liked) that's cool mi ŝatas tion. [El http://vortaro.kisa.ca/index.php?letter=c]
coolie = man-laboristo, kulio
colleague, fellow-speaker of Esperanto kolego, samideano
collective security kolektiva sekureco
Colonial Territories and Peoples, Declaration on the Granting of Independence to Deklaracio pri la Donado de Sendependeco al Koloniaj Landoj kaj Popoloj
Conference on Security and Cooperation in Europe (Helsinki Conference) Konferenco pri Sekureco kaj Kunlaboro en Eŭropo (Konferenco de Helsinki)
corporation = akcia kompanio
council (British for municipality) = kvartala instanco, distrikta instanco
convenience shop = ĉio-vendejeto
convention = kongreso (konferenco), konvencio (dokumento)
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women = Konvencio pri Elimino de Ĉiuj Formoj de Disriminacio kontraŭ Virinoj
coup = ŝtatrenverso PIV, puĉo PIV
cover version (of a song) = refaraĵo
covering letter = akompana letero
crack (drogo) = krak-kokaino
creator/author of Esperanto = kreinto/aŭtoro de Esperanto
credentials = akreditilo
Credentials Committee = Akredita Komitato
creepy = tremiga
cricket = grilo
crowdfunding = amas-financado
crush = deziro por am-rilato
Cuban five = kvin kubanoj, kuba kvinopo
curriculum vitae vidu CV
custody (child) = rajto prizorgi infanon
cut glass = tranĉa vitraĵo, pecetigita vunda vitraĵo
cutter = ŝov-klinga tranĉilo
CV = viv-resumo, viv-protokolo, viv-rakonto, viv-priskribo
cabinet kabineto
ceasefire pafĉeso
Centre for Research and Documentation on World Language Problems (CRD) Centro de Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED)
coalition koalicio
coercion perforta devigo