En: G

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉigadget _ um-ileto
game chander = lud-ŝanĝanto, regul-ŝanĝanto
GPS - Global Positioning System = Tutmonda Loktrova Sistemo, birilo
gate (en flug-haveno) = pordo
gear (en la senco de muzikiloj uzataj) = ilaro
G.C.E. (en lernejoj) = abiturienteco
geek = (laŭ la kuntekstoj) maniulo, emulo [Precizan tradukon oni povas provi fari nur surbaze de la aparta signifo de la unuopa esprimo]
general (military) = generalo
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) = Ĝenerala Interkonsento pri Tarifoj kaj Komerco
General Assembly = Ĝenerala Asembleo (de UN)
General Conference = Ĝenerala Konferenco (de Unesko)
General Secretary = Ĝenerala Sekretario (de UEA)
Geneva Convention = Konvencio de Ĝenevo
geolocate = mondloki
geolocation = mondlokado, geografia loko-konado, kie-ado
geolocator = mondlokilo
geostrategic = mond-strategia, geografie strategia,
geostrategy = mond-strategi-o
ghost writer = kaŝ-verkist-o
Girls don't say no to boys who won't go. = Knabinoj ne rifuzas knabojn, kiu rifuzas.
glamour = famo, prestiĝo, allogo
global foreign exchange = foreign currency = fremdaj valutoj
Global Navigation Satellite System (GNSS) = Tutmonda satelitsistemo por navigado
global warming = tuttera varmiĝado
goon (mafia) = perfortulo
Government = Registaro PV
gown (en universitato) = talaro
grace notes = duarangaj ecoj
grade (in school) = lerneja jaro
grasshopper escapement = lokusta ellasilo
gravy = (viandsuka) saŭco
greet (a congress) = saluti (kongreson)
greeting, message of greeting = saluto, salutmesaĝo
grief = malĝojo, aflikto
Gross National Product = Malneta Nacia Produktaĵo
Gross Domestic Product = Malneta Enlanda Produkto
Ghurkha (or Gurkha) = gurk-o, gurka soldato
guidebook = gvidlibro
guidelines = gvidlinioj

get-acquainted evening interkona vespero (dumkongresa)
global tutmonda
globalization tutmondigo, tutmondiĝo
glossary terminaro
Goethe Institute Instituto Goethe
Grabowski Foundation Fondaĵo Grabowski

Grounds Pass Terena Pasigilo