En: L

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉi


landscape = pejzaĝo

language barrier = lingva baro

language death = lingva morto, lingvomorto
l anguage discrimination, discrimination on the basis of language = lingva diskriminacio

language endangerment = lingva endanĝerigo

language planning = lingva planado

language policy = lingva politiko

language problem = lingva problemo

Language Problems and Language Planning (LPLP) = Lingvaj Problemoj kaj Lingvo-planado (LPLP)
large-scale = vasta, grandskala
language shift lingva ŝoviĝo laser weapon = lasera armilo
laundering (igi leĝa neleĝan monon) = lavi/blankigi/purigi neleĝan/nigran monon
law school = jura fakultato
leak (verb) = kaŝe informi, kaŝe diri
leak (noun) = kaŝ-informo
leader (of a delegation) = prezidanto (de delegacio)
leaflet = flugfolio
League of Nations = Ligo de Nacioj
(league) he/she is out of my league = Li/ŝi estas en klaso pli alta ol mia. Li/ŝi estas supera ol mi.
L.E.D./Light Emitting Diode = lumdiodo
lecturer (en universitato) = lekciisto
Legal Committee (Sixth Committee) Komitato por Juraj Demandoj (Sesa Komitato)
librarian = bibliotekisto
Life Member Dumviva Membro
Life Patron Dumviva Patrono
lingistic discrimination, language discrimination, discrimination on the basis of language lingva diskriminacio
linguistic diversity lingva diverseco
link = kunligo
(missing) link = mankanta ĉenero
lexicon = vortaro
link = (en la komputila signifo) ligo, kunligo
live (music) = rekta, dumluda, koncerta
lobby akceptejo
lobbying lobiado
Local Congress Committee Loka Kongresa Komitato
local representative (of UEA) Delegito (de UEA)
local representatives network delegita reto
lockdown = trud-izoliĝo, trud-izolado (laŭ la vid-punktoj)
long-term thinking = perspektiva pensado, pensado pri longperioda strategio
lord (en la senco de 'brita nobelo') = lordo
fihing lure = fiŝ-logaĵo