En: P

El La bona lingvo
Iri al: navigado, serĉi


pacemaker = kor-taktilo, kor-ritmigilo, kor-stimulilo
Palestinian Occupied Territories = Palestinaj Okupataj Teritorioj
Palestinian (homo) = palestinano
papier mache = papermaĉaĵo
paraphrase = simpligi, rediri
parliamentary = parlamenta 1
patriarchal family = patro-centra familio
(honorary) patron = alta protektanto
peacekeeper = packonservanto
peacekeeping operation = packonserva agado
peacemaking = pacfarado, pacigo
peer to peer = inter egaluloj
pen drive = poŝ-memorilo, memor-stangeto
Pentagon = Usona Ministerio pri Defendo, Pentagono
pest (malutilaj bestoj) = malutilaj bestoj, fi-bestoj, pesto, damaĝ-bestoj
photo surveillance = spion-filmado, film-gvatado
Ph. D. = doktoro
photovoltaic = sun-panela, sun-cela
pie chart = disko-grafikaĵo, torto-grafikaĵo
Pinkville (nomo por My Lai, detruita urbo en Vjetnamujo) = Roz-kolora Urbo
pin up girl = afiŝulino, kovril-knabino<r=br> pitch = frap-frazo, slogano
" plain text = simpla teksto
platform = portilo (en armea senco)
pliant = obeema
plug = kontaktilo
playwrite = teatra verkisto
point = punkto, tezo, argumento
policy = politiko, principoj, gvidlinioj
politics = politiko
population = loĝantaro
post facto = post-fakta
post truth = preter-fakta
pothole = voj-kavo
potluck = io ajn (kio estas havebla), ĉies manĝo, kunlabora manĝo
PowerPoint (nomo de komputila programo, uzata ankaŭ pli ĝenerale por similaj programoj) = bild-prezentilo, bild-prezentaĵo, bild-prezentado
pram = infan-ĉareto
press = gazetaro
prepress = prespreparado
preemptive = atak-evita
preventive war = milit-evita milito
preview = antaŭ-filmo
prime minister = ĉefministro PIV
proctor (en universitato = respondeculo pri disciplino
prod = impulso, instigado, instigi, instigo, piki, sproni
pro forma = formala
(self-fulfilling) prophecy = mem-plenuma profetaĵo
Program on International Policy Attitudes = Programo pri Sintenoj al Internacia Politiko
proliferation = dismultiĝo
promote, disseminate disvastigi
promotion, advancement (of Esperanto) antaŭenigo (de Esperanto)
proposal, motion propono
proxy anstataŭanto
protectorate = protektorato
pub = angla trinkejo
Public Citizen = Publika Civitano (Organizo por konsumantoj)
public relations department = informa fako, fako pri publikaj rilatoj
public relations, publicity = informado
public-speaking competition = oratora konkurso

pushchair = infan-ĉarteto
push-up (gimnastika ekzerco) = puŝleviĝo
pyromancy = fajro-divenado, fajro-sorĉo
pull up = tira sinlevo
pamphlet, brochure broŝuro
paperback, softbound broŝurita
parliamentary activity parlamenta agado
past president iama prezidanto
past president, former president eksprezidanto
Patron Alta Protektanto
patron patrono
Permanent Congress Secretary Konstanta Kongresa Sekretario
Permanent Representative Konstanta Reprezentanto
person greeting (the congress) on behalf of b salutanto de…
plan of activities, plan of action laborplano
planned language, constructed language planlingvo
planning planado
pleased to, I am pleased to Mi havas la honoron
plenary session pleno
position, office posteno
post-congress meeting/excursion/gathering postkongreso
postpone (a meeting), adjourn (a meeting) prokrasti (kunvenon)
pre-congress meeting, gathering antaŭkongreso
preface, foreword antaŭparolo
president (of a country) prezidento, ŝtatprezidanto
president, chair, chairperson prezidanto
presiding body, presidium prezidantaro
press gazetaro
press conference gazetara konferenco
press release gazetara komuniko
preventive diplomacy preventa diplomatio
professional and specialized activities faka agado
professor profesoro
programme item programero